• Már előrendelheted a saját PhoneIn készüléked

  Ellenőrizd, hogy a te lakásoddal kompatibilis-e a készülékünk.

 • Mielőtt megrendelnéd a készüléked, mindenképp menj végig az ellenőrzési folyamaton, hogy megbizonyosodhass róla, hogy a PhoneIn installálható nálad.

  Nem találod a típusod a listában?

  Lépj velünk kapcsolatba, és mérnökeink segítenek:

  contact@phonein.io

 • Add le rendelésed

  A PhoneIn Launch és Go készülékeket már előrendelheted

All Posts
×
×
Terms & Conditions
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban, mint: „ÁSZF”) a PhoneIn Kft. (H-1072. Budapest, Akácfa utca 37-39. III. emelet 4.) a továbbiakban, mint: „Szolgáltató”) által forgalmazott termékek (a továbbiakban, mint: „Termék(ek)”) ellenérték fejében ügyfeleknek (a továbbiakban, mint: „Ügyfél”, „Felhasználó”) történő átadására vonatkozó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen, mint: „Felek”).
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a weboldalon található www.phonein.io címről. 
Általános tudnivalók
Szolgáltató adatai valamit elérhetősége:


A www.phonein.io Weboldal Webáruházában (továbbiakban, mint: „Webáruház”) történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A szerződéskötés a magyar honlap használata esetén magyar nyelven történik.
A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Webáruházban – Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve, megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatokat.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
A jelen szabályzat 2020. december 1. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett. 
A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A korábban leadott megrendelésekre a leadáskor hatályban lévő ÁSZF irányadó.
Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.
Majdnem véglegesített termékek 
A Szolgáltató weboldalán található termék majdnem véglegesített változatának vásárlására is lehetőség van (továbbiakban, mint: „Prototípus(ok)”). Amennyiben a termék Prototípusnak felel meg, úgy az egyértelműen kitűnik a termék leírásából „részben véglegesített termék” vagy „PhoneIn Launch” megnevezéssel. A Prototípus értékesítésével Szolgáltatónak célja, hogy Ügyfeleit bevonja a Prototípus fejlesztési folyamatába, és tekintettel az ő véleményükre, visszajelzéseikre, még inkább az Ügyfél igényeire szabhassa a végleges terméket. Ennek tudatában Ügyfél vállalja, hogy a vásárlást követő 1 éven belül, a Szolgáltató által megküldött kérdőívet kitölti, a termékkel kapcsolatos észrevételeit és véleményét jelzi benne. A kérdőív kitöltése 5-10 percet igényel. Amennyiben Ügyfél visszaküldte a részére megküldött kérdőívet, vagy bármilyen más javaslatot tesz, úgy a beküldött anyag a továbbiakban a Szolgáltató által, bármely célból, bármely módon korlátozásmentesen felhasználható. 
A Szolgáltató által kínált Prototípus, még kísérleti fázisban van, így bizonyos tekintetben eltérhet a végleges terméktől. Ennél fogva Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Prototípus még nem végleges – így a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel sem rendelkezik – de már tesztelésre, hosszú távú használatra alkalmas stádiumban van. 
A Szolgáltató felelőssége a Prototípussal kapcsolatban mindössze a következőkre terjed ki:
a termék kijavítása (vásárlástól számított 1 éven belül), vagy 
a termék kicserélése (vásárlástól számított 3 hónapon belül), vagy 
a termék árának visszatérítése (a vásárlástól számított 3 hónapon belül). 
A Szolgáltatónak Prototípusért fennálló felelősségére nem alkalmazható törvényen, vagy rendeleten alapuló, további jogorvoslat, garanciavállalás, feltétel vagy egyéb felelősségre vonatkozó rendelkezés. 
A Szolgáltatónak, a Termék/Prototípus gyártása, értékesítése, szállítása, kicserélése vagy bármilyen használata során keletkezett, szerződésből eredő, szerződésen kívül okozott (beleértve a gondatlan károkozást) vagy más okból fakadó károkért fennálló felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg a termék árát, vagy annak azon részét, amellyel szemben az igényt támasztottak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfélnek, vagy harmadik személyeknek okozott ezen túlmenő károkért. 
A Termék/Prototípus megvásárlása semmi módon nem ruház az Ügyfélre semmilyen a Termékhez/Prototípushoz fűződő szerzői, vagy egyéb szellemi tulajdonjogot. Szolgáltató a Termékhez/Prototípushoz fűződő szerzői jogok gyakorlásának mindenkori jogosultja és ez a jogosultság kiterjed a Termék/Prototípus valamennyi fejlesztésére és módosítására, még azokra is, amelyeket Szolgáltató az Ügyfél javaslatai alapján készít, beleértve valamennyi iparjogvédelmi (védjegyoltalom, topográfiai oltalom, szabadalmi oltalom) és szerzői jogot. 
Rendelés menete 
Rendeléskor ki kell tölteni a kötelezően kitöltendő mezőket. Kiválaszthatja az Önnek megfelelő és fizetési és szállítási módot. Az erre vonatkozó bővebb információkat megtekintheti a Weboldalon történő rendelés leadásakor. Amennyiben kérdése van, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. A „Megrendelem” gomb megnyomásával küldi el a rendelést, mely után a rendszer közli a rendelési számát.
A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott címre. szerződéses kötelezettség alól. Amennyiben az automatikus visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a megrendelt termékhez igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni.
A rendelési folyamat lezárását követően is lehetősége van a megrendelés módosítására a rendelés visszaigazolásáról szóló (nem az automatikus visszaigazoló) e-mail megérkezéséig legfeljebb 4 óra elteltén belül az ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben történő felkeresésével.
 A megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termékoldaláról, illetve a vásárlást követően, a Termékhez elektronikusan e-mailben megküldött használati utasításból lehet részletesen megismerni.
A Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a készleten lévő már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves vagy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 HUF/EUR vagy 1 HUF/EUR árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani.
Szállítási információk 
Eltérő rendelkezés hiányában, külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A megrendelt Termékek a PhoneIn standard csomagolásában kerülnek kiszállításra.
Vis major (háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése stb.) esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a visszaigazolt szállítási határidő betartása alól. Szolgáltató ilyen esetben mindent elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytatni tudja.
Szolgáltatónak nem áll módjában a termékek meghatározott időpontban történő kiszállítása. A szállítási idő választott szállítási módtól és a termékek elérhetőségétől függően raktáron lévő termékek esetén 1-6 hónap.
Termék ára 
Ügyfél a termékért a Szerződésben meghatározott árat köteles fizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a Termék ára nem tartalmazza a jogszabályban előírt áfát, a behozatali és kiviteli vámokat, illetve egyéb közterheket, díjakat. Amennyiben a rendelés angol nyelven, az angol nyelvű Weboldalon történt, úgy az árak euróban értendőek és euróban fizetendőek. Amennyiben a rendelés magyar nyelven, a magyar nyelvű Weboldalon történt, úgy az árak forintban értendőek és forintban fizetendőek. 
Elállási Tájékoztató
Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:
Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát is elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától a termék átvételének napjáig is gyakorolhatja elállási jogát.
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvét esetén az ügyfélszolgálattal e-mailben egyeztetett bankszámlaszámra térítjük vissza az indokolt összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Fogyasztó kellék,- termékszavatossághoz és jótálláshoz való joga – a nem prototípusnak minősülő termékek vonatkozásában 
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:
Kellékszavatosság
Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. Jótállást adunk minden 10.000 Forint feletti értékű tartós fogyasztási cikk termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 39. és a 40. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Panaszkezelés módja
Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fentebb megadott elérhetőségeken közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel utólagosan, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.
Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére: 
Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. További információt a http://jarasinfo.gov.hu weblapon talál.
A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani. 
Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.
Vegyes rendelkezések
A Szolgáltató által értékesítésre kínált Termékek (beleértve, de nem kizárólagosan a „PhoneIn” elnevezésű terméket) elektronikai eszközök, így a Termékek használata és telepítése fokozott elővigyázatosságot igényel. A Termékek súlyos sérülés, halál vagy egyéb kár okozására alkalmas, így a termék leírásban foglaltakat szigorúan be kell tartani. 
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online vásárlás esetén Felhasználó az általa kiválasztott terméket már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a gyártó, illetve a beszállító hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.
Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala, Webáruháza bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Felhasználó a Webáruház használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 100 EUR képenként valamint 5 EUR szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról. 
Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály, vagy bármely illetékes hatóság döntése, fellépése miatt jelen ÁSZF bármely rendelkezése nem hajtható végre, vagy annak módosítása szükséges, a Szolgáltató és Ügyfél törekedniük kell a rendelkezéshez leginkább megfelelő, alternatív megoldás kidolgozására. 
×
Privacy Policy
 **Privacy Policy**
PhoneIn Kft built the PhoneIn app as a Free app. This SERVICE is provided by PhoneIn Kft at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. we will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at PhoneIn unless otherwise defined in this Privacy Policy.
**Information Collection and Use**
For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Email, Address, Name. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.
The app does use third party services that may collect information used to identify you. Link to privacy policy of third party service providers used by the app
* [Google Play Services](https://www.google.com/policies/privacy/)
* [One Signal](https://onesignal.com/privacy_policy)
**Log Data**
we want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.
**Cookies**
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You

 have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.
**Service Providers**
we may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
* To facilitate our Service;
* To provide the Service on our behalf;
* To perform Service-related services; or
* To assist us in analyzing how our Service is used.
we want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.
**Security**
we value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.
**Links to Other Sites**
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. we have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.
**Children’s Privacy**
These Services do not address anyone under the age of 13. we do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13\. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.
**Changes to This Privacy Policy**
we may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. we will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

 This policy is effective as of 2020-05-18 **Contact Us**
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at contact@phonein.io.
This privacy policy page was created at [privacy policytemplate.net](https://privacypolicytemplate.net) and modified/generated by [App Privacy Policy Generator](https://app-privacy-policy-generator.firebaseapp.com/)